FL-21  เครื่องบริหารข้อเข่า
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  30  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  100  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  130  cm.

ลำดับ รายการ วัสดุ ขนาด
1. เสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  100mm.หนา 2.3mm.
2. เบาะนั่ง พลาสติก ไม่น้อยกว่า  35x 35x 5  cm.
3. เบาะพิง พลาสติก ไม่น้อยกว่า  40x 45x 2  cm.
4. ที่งัดเท้า พลาสติก ไม่น้อยกว่า  9x 19  cm.
5. สปริง สปริง ยาว  45  cm. กว้าง  3  cm

คุณสมบัติ 

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

Related Products