FL-19 บาร์โหนแบบยกตัวและบริหารข้อเท้า
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  100  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  200  cm.

ลำดับ รายการ วัสดุ ขนาด
1. ด้ามจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40mm.หนา 2.3mm.
2. เสา เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  100mm.หนา 2.3mm.
3. ลูกกลิ้งหมุนยาว พลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  48×7 cm.
4. ลูกกลิ้งหมุนสั้น พลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  30×9 cm.

คุณสมบัติ 

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

Related Products