FL-13  เครื่องบริหารวงแขน
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  40  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  40  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  128  cm.

ลำดับ รายการ  วัสดุ ขนาด
1. ด้ามจับ เหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40mm.  หนา 2.3   mm.
2. ตัวเครื่อง เหล็กแผ่น หนา   2 mm.
3. วงล้อ เหล็กแผ่น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40mm.  หนา 0.9   mm.

คุณสมบัติ 

–            พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2559

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

Related Products