FL-08 เครื่องบริหารขาแบบดันขึ้น
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  80  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  160  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  123  cm.

ลำดับ รายการ วัสดุ ขนาด
1. ด้ามจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40 mm.หนา 2.3  mm.
2. เหล็กตัวฐาน เหล็กกล่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  40x 90 mm.หนา 0.6  mm.
3. เบาะนั่ง พลาสติก ไม่น้อยกว่า 35 x 35 x 5  cm.
4. เบาะพิง พลาสติก ไม่น้อยกว่า 40 x 45 x 2  cm.

คุณสมบัติ 

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

Related Products