FL-05  จักรยานบริหารขา
  • ราคาพิเศษ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  50  cm.  ยาวไม่น้อยกว่า  90  cm.  สูงไม่น้อยกว่า  120  cm.

ลำดับ รายการ วัสดุ ขนาด
1. ด้ามจับ เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  30 mm.หนา 2.0  mm.
2. โครงสร้าง เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  60 mm.หนา 2.3  mm.
3. วงล้อ เหล็กแผ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  25 mm.หนา 0.9  mm.
4. บันไดจักรยาน เหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  80 x 80   mm.
5. เบาะนั่ง พลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  35 x 35 x 5     cm.

คุณสมบัติ 

–              พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน(PE)  ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสเป็นเม็ดใหม่  100%  ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.816-2556

–              คุณสมบัติสี  Powder  Coating  (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ  200  องศา

Related Products