C -14  บาร์โหน ปีนป่าย
  • ราคาพิเศษ

ขนาดชิ้นงาน  65x350x165

คุณลักษณะ

  1. โครงสร้างขนาด 65x350x165
  2. วัสดุที่ใช้ท่อเหล็กขนาด ɸ ไม่น้อยกว่า 4” ,นิ้ว –2” นิ้ว -3/4  นิ้วหนาไม่น้อยกว่า 2 mm.
  3. เพลททรงกลมเจาะรูสำหรับยึดพุกไม่น้อยกว่า 10 ตัว
  4. สีเพาเดอร์โคสติ้ง

ข้อแนะนำการใช้

  1. ใช้มือจับเหล็กให้มั่น
  2. ค่อยๆโพนตัวไต่ไปตามระดับ

Related Products