BL-17 อุปกรณ์บิดเอวและย่ำเท้าสลับ
  • ราคาพิเศษ

ขนาด : 60 x 80 x170 ซม.
รายละเอียดโครงสร้าง
1.) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.
2.) ด้ามจับ/มือจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.
3.) มือจับ วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE
4.) คานชัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.
5.) แท่นรองที่เหยียบ วัสดุเหล็กกล่อง ขนาด 1 .5x 1.5นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.
6.) ชุดกันกระแทก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.
7.) ที่เหยียบพลาสติก LLDPE ความกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ความยาวไม่น้อยว่า 33 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มี2 ชิ้น
8.) แป้นเหยียบพลาสติก LLDPE ทรงกลมขนาดøไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
9.) ที่ครอบหัวเสาทำจากเหล็กปั้มขึ้นรูปทรงโดมมีความแข็งแรงø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
10.) ยางกันกระแทก ยูริเทรนใสยูริเทรนใสมีลักษณะที่เหนียวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทั่วไป
11.) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ทรงกลม ความหนาไม่น้อยกว่า 6มม. เจาะรูสำหรับยึดน๊อต
12.) Powder Coating (สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ข้อแนะนำการใช้
1. ใช้มือทั้งสองข้างจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มั่นขึ้นยืนบนแป้นรองเหยียบทั้งสองข้างทรงตัวให้ดี
2. ทำการโยกแขนซ้าย-ขวา ในลักษณะขึ้น-ลง พร้อมกับขาเท้าขึ้น-ลง สลับ
ไป-มา ทำต่อเนื่อง ประมาณ 10 -20 นาที
3. ใช้มือจับที่จับ พร้อมกับขึ้นเหยียบบนจานรองเหยียบในลักษณะเท้าชิดบิดลำตัวไปทางซ้าย-ขวา สลับกัน
4. ทำต่อเนื่อง ประมาณ 10 -20 นาที

ประโยชน์
-ทำให้กล้ามเนื้อขา-ข้อสะโพกแข็งแรง
-ทำให้แขน-หัวไหล่แข็งแรง

Related Products