AS-18 เครื่องบริหารหัวไหล่หน้าอกแบบดึง
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด  3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  11/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

ที่นั่งและพนักพิง   พลาสติก LLDPE

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาดไม่น้อยกว่า  0.70 x 1.20 x 1.60 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน

Related Products