AS-08 เครื่องลูกตุ้มแกว้งตัว
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด 11/4นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

แป้นเท้าเหยียบ       พลาสติก LLDPE

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาด 0.70 x 0.50 x 1.30 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน

Related Products