AS-04 เครื่องปั่นจักรยาน
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 2นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

ที่นั่งและพนักพิง    พลาสติก LLDPE

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาดไม่น้อยกว่า  1.00x 1.00x 1.20m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   1  ท่าน

Related Products