AL-21 เครื่องบริหารไหล่คู่แบบดันขึ้น
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1 1/4    นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

ที่นั่งและพนักพิง   ขนาด27x36x5cm พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน

คุณสมบัติสี           Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

มือจับ                   วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE

ฝาครอบเพลท      เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                   0.60 x 1.50 x 2.00 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  2  ท่าน

Related Products