AL-18 เครื่องบริหารข้อมือและหน่องขา
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก    เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง      ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1    นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า  2  มม.

แป้นหมุน         ขนาด 30x30x4 cm พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน

ที่นวดขา           ขนาด9x9x31cm มีปุ่มนวดหลัง 66 ปุ่ม พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง  UV และความร้อน

คุณสมบัติสี           Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                      0.30x 0.30x 1.40 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  2  ท่าน

Related Products