AL-13 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่ 4 ทาง
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก       เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง        ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

คุณสมบัติสี             Powder Coating(สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ฝาครอบเพลท          เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด  1.00 x 1.20 x 1.40 m.

น็อต                        สแตนเลส

สามารถใช้พร้อมกันได้  2ท่าน

Related Products