AL-08 เครื่องนวดหลัง
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1 1/4      นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

ที่นั่ง                       ขนาด30x30x4cm พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน

ที่นวดหลัง            ขนาด9x9x31cmมีปุ่มนวดหลัง 66 ปุ่มพลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน

คุณสมบัติสี           Powder Coating (สีฝุ่น)   อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

มือจับ                   วัสดุพลาสติก พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE

ฝาครอบเพลท       เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                    0.60 x 1.20 x 1.25 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   2ท่าน

Related Products