AL-03 เครื่องบิดเอวสามทาง
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1   นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

แป้นเท้าเหยียบ      ขนาด 30x30x4 cm   พลาสติก LLDPE ทนต่อแสง UV และความร้อน

คุณสมบัติสี           Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ฝาครอบเพลท       เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                    0.80 x 0.80 x 1.10 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   3  ท่าน

Related Products