AL-15 เครื่องบริหารข้อมือหัวไหล่
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก       เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง        ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

คุณสมบัติสี   Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด  0.40 x 0.70 x 2.00 m.

น็อต(ถ้ามี)              สแตนเลส

สามารถใช้พร้อมกันได้  2  ท่าน

Related Products