AL-09 เครื่องบิดเอวและเดิน
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1  นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า  2  มม.

แป้นเท้าเหยียบ       ขนาด 19x37x5 cm มีปุ่มกันลื่น 93 ปุ่ม พลาสติก LLDPE ทนต่แสง UV และความร้อน

คุณสมบัติสี             Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                      0.50 x 0.60 x 1.50 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   2  ท่าน

Related Products